BERITA TERBARU

MENU >> Alur Pendaftaran | Syarat Pendaftaran | Berita

Dana Talangan PKM FKIP UNS 2011
Dikirim pada : 29 Maret 2011

Syarat-syarat :

1.Membuat surat persetujuan ke Kaprodi   sesuai dengan identitas dan mencantumkan judul PKM anda;

2.Datang kemawa fkip uns pada hari kamis tgl. 31 Maret 2011.

                                        Surakarta,29 Maret 20011

                                                        ttd

                                              Mawa FKIP UNS